RODO od 2018

19 października 2017

przepisy

RODO od 25 maja 2018 roku

 

Już 25 maja 2018 roku w całej Unii Europejskiej zacznie obowiązywać rozporządzenie w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, znane już powszechnie pod nazwą RODO. Nowe przepisy wywracają do góry nogami dotychczasowe regulacje w zakresie ochrony danych osobowych. Zmiany dotyczą wielu obszarów, od poszerzonego zakresu informacji, które administrator danych będzie musiał udostępnić osobie, której dotyczą dane, poprzez ograniczenie możliwości profilowania, obowiązek informowania osoby, której dotyczą dane, o przypadkach naruszenia bezpieczeństwa danych, a skończywszy na obostrzeniach w zakresie przekazywania danych poza terytorium Unii. Za naruszenie, przepisów RODO grożą surowe kary. Za najpoważniejsze przewinienia przedsiębiorca zapłaci do 20 milionów euro lub do 4% światowego rocznego obrotu z poprzedniego roku obrotowego (wartość wyższą). Jest możliwe także, że polska ustawa wdrażająca RODO dołoży do tego odpowiedzialność karną, na co pozwalają przepisy rozporządzenia. Zakres zmian do zastosowania przez przedsiębiorców w procedurach przetwarzania danych jest ogromny, a ryzyko odpowiedzialności budzi niepokój. Jednym ze sposobów na zgodność przetwarzania danych z nowymi przepisami jest wdrożenie i przestrzeganie przez przedsiębiorcę kodeksu postępowania, opracowanego przez administratorów lub podmioty przetwarzające dane osobowe.