JPK od 1 stycznia 2018

5 października 2017

przepisy

JPK dla mikroprzedsiębiorców już od 1 stycznia 2018

W przypadku plików JPK składanych przez mikroprzedsiębiorców został przewidziany okres przejściowy. Od 1stycznia 2018 roku muszą oni przesyłać obowiązkowo co miesiąc ewidencję VAT (JPK_VAT) do organu podatkowego bez wezwania. A wszystkie pozostałe pliki JPK na wezwanie od 1 lipca 2018 r.

Jednym z celów wprowadzenia JPK jak podaje Ministerstwo Finansów było ułatwienie życia podatnikom. Ustawodawca postanowił ujednolicić format dokumentu zawierającego rejestry zakupu i sprzedaży VAT. Przedsiębiorcy szybko i wygodnie będą wysłać pliki za pomocą programów komputerowych, które są wyposażone w funkcjonalność JPK. Tak przygotowany plik JPK_VAT można składać tylko drogą elektroniczną. Można to zrobić również za pomocą nowej aplikacji przygotowanej przez MF, albo bezpośrednio z programów finansowo-księgowych które maja taką możliwość. Dokumenty muszą być skompresowane, zaszyfrowane.

Według zapisów w przepisach o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz innych ustaw, przedsiębiorstwa są zobowiązane do przekazania ewidencji zakupu i sprzedaży VAT za miesiąc poprzedzający w postaci JPK_VAT drogą elektroniczną do 25. dnia każdego miesiąca.