Jeden rachunek w ZUS

10 września 2017

przepisy

Do 1 stycznia 2018 składka na jeden rachunek ZUS

 

Od 1 stycznia 2018 r. będzie można opłacić wszystkie składki na ZUS jednym przelewem na swój jeden, nowy numer rachunku składkowego (NRS). Już od 1 października 2017 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysyła listem poleconym informację o nowym numerze rachunku.

Zamiast trzech albo czterech przelewów miesięcznie, przedsiębiorca będzie wysyłać tylko jeden przelew łącznie na:

  • ubezpieczenia społeczne,
  • ubezpieczenie zdrowotne,
  • Fundusz Pracy,
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • Fundusz Emerytur Pomostowych.

Od 1 stycznia 2018 r. będziemy opłacać składki zwykłym przelewem, takim, jakim np. za prąd. Na przelewie wpisujemy tylko numer rachunku bankowego –Indywidualny numer rachunku składkowego. Wpłatę ZUS od razu zaksięguje i rozliczy na koncie klienta.

Każda wpłata zostanie podzielona proporcjonalnie na wszystkie ubezpieczenia i fundusze. Będzie to zrobione na podstawie składek z ostatniej deklaracji rozliczeniowej (przekazanej albo utworzonej przez ZUS). Podzielona wpłata zostanie rozliczona na najstarsze zadłużenie na danym ubezpieczeniu albo funduszu.